Groepsmuzieklessen zijn gezellig en motiverend

Muziekles moet voor iedereen mogelijk zijn.

Dat is de doelstelling van Happy Notes.

Op 6 jarige leeftijd startte ik met piano lessen. Trouw oefende ik dagelijks een half uur. Na een poosje wilde ik ook wel blokfluit leren spelen. Ik kreeg een blokfluit met lesboekje van mijn ouders en leerde het mijzelf aan.

In 1984 ging ik naar de middelbare school en stopte ik met mijn pianolessen. Toen ik de draai gevonden had op de middelbare school startte ik met dwarsfluitlessen. Ik werd lid van de plaatselijke muziekvereniging en stroomde vrij snel in bij het harmonieorkest.

Op 16 jarige leeftijd werd ik bij die vereniging gevraagd of ik blokfluitlessen aan de jeugd wilde gaan geven. Super enthousiast startte ik aan deze nieuwe uitdaging. Twee meisjes hadden wekelijks een half uur les. Na 4 weken meldden er 2 vriendjes van deze twee meisjes en na een jaar had ik zo veel leerlingen dat ik ze, naast mijn studie, niet meer 2 aan 2 les kon geven. Er werd gestart met groepslessen blokfluit. De kinderen hadden in groepjes van maximaal 10 met elkaar les. En dat was erg gezellig en bleek motiverend te werken.

Ondertussen was de uitdaging van de dwarsfluit ver te zoeken en startte ik met trombone lessen.

De groep blokfluitleerlingen bij de muziekvereniging groeide zo hard dat er te weinig instrumenten voor de kinderen die door wilden stromen waren. Er werd een oplossing gezocht. Er werden 15 pijperfluiten (mini dwarsfluiten) aangeschaft en ik ging deze groep les geven. Na een poosje stroomden zij in bij de drumband wat een erg leuk geheel was.

Al gauw werden er ook dwarsfluitleerlingen naar mijn adres gestuurd. Ondertussen bleef ik nieuwe instrumenten uitproberen en had na een aantal jaar alle instrumenten binnen de harmonie onder de knie. Ik volgde verschillende workshops en cursussen, die ik voor mijn lessen goed kon gebruiken.

Met al deze kennis ontwikkelde ik de cursus ‘Dans en Muziek’ en later de cursus ‘SuperKids’.
Met deze 2 cursussen, als opstapje naar de muzieklessen met noten, kan ik een mooie loopbaan in de muziek voor een ieder bieden.

In 2015 startte ik mijn muziekschool ‘Happy Notes’. Ik wil met mijn muziekschool iedereen de kans geven om noten te leren lezen. Door de lessen in groepsverband te geven kunnen de kosten laag gehouden worden. Bovendien stimuleert het om in een groep les te hebben. Voor enkele cursussen heb ik zelf lesmateriaal gemaakt wat aansluit bij de tijd van het jaar.

Neem een kijkje op mijn site en zoek dat wat bij jou en/of jouw kind past.
Alle cursussen bestaan uit 30 lessen en starten vanaf 28 augustus. In de schoolvakanties zijn er geen lessen.

– Kunt u het niet vinden?
– Zoekt u iets specifieks? (kinderfeestje, workshop, o.i.d.)
– Past groepsles niet bij uw kind?
– Liever privéles?

Ik help graag zoeken naar de juiste lesmethode en/of cursus.

Diana Anker – de Goeij
Hoogstraat 1
Haastrecht
tel. 06 – 47 27 67 71
info@happy-notes.nl